kategori-buku

Fitnah TV dan Website Porno

05 Des 2013

Pertanyaan:

Saya seorang pemuda yang terkena fitnah melalui parabola dan wesite (porno) sampai pada taraf saya sangat lemah sekali dalam masalah agama, saya mohon kepada anda bantuan dan doa agar mendapatkan hidayah.

Dijawab oleh Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajid melalui www.islamqa.info:

nerakaAlhamdulillah

Kami memohon kepada Allah agar memberikan hidayah kepada anda. Dan memalingkan anda dari kejelekan serta kemunkaran. Menjadikan anda termasuk golongan hamba yang ikhlas.

Sebaik-baik wasiat untuk anda adalah bertakwa kepada Allah Ta’ala. Hati-hati dari kemurkaan dan kemarahan-Nya, sangat pedih siksa-Nya. Karena sesungguhnya Allah Ta’ala (masih) memberi kesempatan dan tidak akan melalaikannya. Siapa dapat menjamin, ketika Allah melihat anda dalam kondisi melakukan kemaksiatan, lalu Dia mengatakan, “Demi kemuliaan dan ketinggian-Ku, Aku tidak akan mengampuni engkau.”

Lihatlah anggota tubuh ini yang melakukan kemaksiatan, tidakkan anda paham bahwa Allah mampu untuk mengambil nikmat ini, lalu anda merasakan kepedihan atas kehilangannya.

Selengkapnya: Fitnah TV dan Website Porno

Ad-daa' Wad Dawaa'

01 Nov 2010
Penulis : Ibnu Qayyim al-Jauziyyah
Penerbit: PUSTAKA Imam Syafii
Deskripsi : XIX + 565 Lembar B/W


Sekilas isi buku:

“Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila obat tersebut sesuai dengan penyakitnya,maka ia akan sembuh dengan izin Allah.”
(Shahiih Muslim: 2204)

addaaBuku Ad-Daa’ wa ad-Dawaa’ adalah sebuah karya besar dan fenomenal di bidang akhlak, tarbiyah, dan tazkiyatunnufus. Penulisnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, adalah seorang ulama tersohor dan penulis buku berbobot yang hidup pada abad ke-8 H. Buku ini berbicara panjang lebar serta sempurna di berbagai masalah tarbiyah dan tazkiyatun-nufus, mulai dari pentingnya do’a bagi seorang hamba serta hubungan do’a dengan takdir.

Berbicara tentang macam-macam maksiat dan bahayanya bagi pelakunya, juga dosa-dosa dan pengaruh negatifnya secara langsung di dunia.
Berbicara pula tentang hukuman Allah terhadap hamba-Nya baik itu hukuman syar’i maupun qadari, qalbi maupun badani, duniawi maupun ukhrawi. Berbicara mengenai syirik dan macam-macamnya dalam ibadah, perbuatan, perkataan, kehendak, dan niat, serta syiriknya agama Nasrani, juga syirik dalam wasilah dan syafaat.

Berbicara seputar dosa-dosa besar, seperti kezhaliman, pembunuhan, dan zina beserta dampak-dampak negatifnya. Berbicara seputar pintu-pintu pembuka maksiat, diantaranya bisikan hati, pandangan mata, dan langkah kaki. Berbicara mengenai liwath (homoseks) dan menyetubuhi binatang; serta tentang cinta, tingkatan-tingkatannya, soal mabuk asmara dan masalah yang lain.

Anda akan dibuat terpesona oleh uraian-uraian penulis yang sangat dalam dan kuat, halaman demi halaman. Anda pun akan terpuaskan dari dahaga ilmu yang bermanfaat. Maka janganlah Anda lewatkan untuk segera memiliki buku ini dan menelaahnya.

Download : Kajian Ad-Daa’ wa ad-Dawaa’

Tazkiyatun Nufus Para Nabi

01 Nov 2010
Penulis : Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali
Penerbit: PUSTAKA Imam Syafii
Deskripsi : XX + 223 Lembar B/W


Sekilas isi buku:

“Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri (dari kesesatan). Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadaNya?”
(QS An Nazi'at: 18 -19)

tazkiyatun-nabiTidak banyak buku yang ditulis oleh para penulis Muslim yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus sebanyak buku-buku yang ditulis mengenai masalah ‘aqidah, fiqih, hadits, sejarah dan lain-lain. Ironisnya dari yang sedikit itu hanya beberapa gelintir buku yang ditulis secara ilmiyah berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur-an dan as-Sunnah yang shahih. Sebagian besar buku-buku tentang itu ditulis oleh pengarang-pengarang shufi yang sarat dengan cerita-cerita takhayyul dan khurafat tashawwuf yang menyesatkan.

Adalah Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali seorang ahli hadits masa kini mencoba mengingatkan ummat Islam akan kekeliruan sebagian besar mereka dalam metode tazkiyatun nufus dengan membuat karya tulis ilmiyah berupa sebuah buku yang beliau beri judul Manhajul Anbiyaa’ fii Tazkiyatin Nufuus (Tazkiyatun Nufus Para Nabi).

Buku ini selain mengkritisi metode tazkiyatun nufus yang banyak beredar di masyarakat juga mengambil pendekatan ilmiyah murni berdasarkan sumber-sumber dari al-Qur-an dan as-Sunnah yang shahih. Di dalam buku ini penulis berbicara tentang tujuan tazkiyatun nufus, motivasi dan buah ketakwaan, tazkiyatun nufus sebagai aspek kekuatan ummat, tema dakwah para nabi, salah satu rukun kenabian, definisi takwa dan rukun-rukunnya, takwa dalam al-Qur-an dan as-Sunnah, cara tazkiyatun nufus yang benar dan sebagainya.

Di akhir pembahasan beliau membongkar kesalahan-kesalahan manhaj tashawwuf dalam tazkiyatun nufus yang hanya berlandaskan pada perasaan dan pengalaman pribadi tokoh-tokoh shufi.

Semoga buku ini memberikan nuansa pemahaman yang baru dan benar dan dapat mengembalikan umat Islam ke jalan yang lurus dalam tazkiyatunnufus.

Selamat membaca!

10 Nasehat untuk Generasi Muda Ahlus Sunnah

01 Nov 2010
Pengarang: Syaikh Dr. Ibrahim Amir ar-Ruhaili
Penerbit: PUSTAKA DARUL ILMI
Berat: 0,4 kg


Sekilas isi buku:

10nasihatUntaian nasehat yang ditujukan kepada generasi muda Ahlus Sunnah wal Jama'ah, yang dituliskan dalam rangka ikut andil dalam menunaikan kewajiban menasehati kaum muslimin dan mendamaikan antara Ahlus Sunnah, sebagaimana yang dianjurkan dalam banyak dalil syariat. Nasehat ini adalah fenomena yang dialami oleh banyak pemuda salafiyin di berbagai negeri Islam, dan bahkan di negeri-negeri ini islam yang dihuni oleh minoritas islam yaitu berupa perpecahan yang besar.

Perpecahan yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dalam beherapa masalah dan sikap-sikap kongkrit dalam menghadapi sebagian orang yang berseberangan pendapat. Fenomena ini telah rnenghambat laju perjuangan dakwah menuju As Sunnah, dan bahkan menghalangi sebagian orang untuk mengikutinya. Padahal sebelumnya masyarakat umum diberbagai daerah dan negeri berbondong-bondong untuk mendalaminya.

Ringkasan nasehat ini dalam beberapa poin, dengan disertai harapan kepada Allah, agar melimpahkan padaku keikhlasan niat, dan kebenaran dalam ucapan, serta memberikan manfaat kepada setiap orang muslim yang membacanya.