Niatilah untuk Menuntut Ilmu Syar'i

Rasulullah ﷺ, “Barangsiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan dia dalam urusan agamanya.” (HR. Bukhari no. 71 dan Muslim no. 2436)
Al-Manhaj Pembatal Keislaman As-Shahihah Bulughul Maram