kategori-buku

Panduan Lengkap Membenahi Akidah Berdasarkan Manhaj Ahlussunnah Wal Jama’ah

12 Jan 2020

Judul: Panduan Lengkap Membenahi Akidah Berdasarkan Manhaj Ahlussunnah Wal Jama’ah | Judul Asal (‘Arab): Al-Irsyad ila Shahih al-I’tiqod wa ar-Rad ala Ahli asy-Syirki wa al-Ilhad Penulis/Penyusun: Syaikh Dr. Soleh bin Fauzan Al-Fauzan | Tahqiq/Takhrij: - | Penterjemah: Izzudin Karimi | Penerbit: Darul Haq| Berat: 870g| Muka Surat: 512 m/s. (Hard cover) | Ukuran buku: 24.5cm (tinggi) x 16.2cm (lebar) x 2.7cm (tebal) | ISBN: 978-979-1254-98-4 |

Panduan Lengkap Membenahi AkidahDi antara para ulama yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada kaum Muslimin di zaman ini adalah Yang Mulia Syaikh Al-‘Allamah Dr. Soleh bin Fauzan Bin ‘Abdullah Al-Fauzan, semoga Allah menjaga dan melindungi beliau, memanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Beliau terus dan sentiasa mendidik kaum Muslimin di bidang akidah dan hukum-hukum Agama, membimbing kepada keluhuran dan kemuliaan akhlak, melalui pelajaran-pelajaran yang menenangkan jiwa, syarah-syarah yang menarik perhatian, dengan metode bahasa ilmiah yang indah, didukung pula dengan dalil-dalil dari Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Perkara ini tentunya dapat dirasakan oleh orang-orang yang memperhatikan fatwa-fatwa beliau yang penuh dengan keberkahan, yang beliau keluarkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan tingkatan ilmiyah yang baik, dan di sela-sela jawabannya beliau sisipkan faedah-faedah yang bermanfaat dan berharga.

Syaikh telah menulis banyak buku yang telah ditulis dengan baik, beliau menyusunnya dengan sangat baik, menggunakan bahasa yang tinggi dan penjelasan yang bagus, mudah dicerna dan jelas tutur penyampaiannya.

Buku ini, Al-Irsyad ila Shahih al-I’tiqod wa ar-Rad ala Ahli asy-Syirki wa al-Ilhad adalah merupakan salah satu karya Syaikh yang mulia. Asalnya adalah merupakan kuliah-kuliah pengajian ilmiyah yang disiarkan di salah satu radio Al-Qur’an Al-Karim di Kerajaan Saudi ‘Arabia, dengannya beliau telah meninggalkan kesan positif di kalangan pendengarnya. Maka hal ini pun mendorong sebahagian saudara yang mencintai kebaikan, meminta Syaikh berkenan untuk menyusunkan dalam sebuah buku, tujuannya adalah agar manfaatnya mampu dipetik oleh kaum Muslimin melalui pembacaan, sebagaimana mereka telah memetik manfaatnya dengan menyimaknya secara langsung. Syaikh pun merespon baik permintaan tersebut dan Allah memudahkan pihak penerbit menyebarkan kandungan pengajian beliau tersebut dalam sebuah buku yang alhamdulillah, Allah Ta’ala menjadikannya bermanfaat bagi kaum Muslimin.

Selengkapnya: Panduan Lengkap Membenahi Akidah Berdasarkan Manhaj Ahlussunnah Wal Jama’ah

Al-Mulakhkhash Syarh Kitab Tauhid – Penjelasan Ringkas Kitab Tauhid

15 Jun 2019

Al Mulakhkhash Syarh Kitab Tauhid Penjelasan Ringkas Kitab Tauhid

Judul Asli: ِAl-Mulakhkhash Fii Syarhi Kitaabit Tauhid
Judul Buku: Al-Mulakhkhash Syarh Kitab Tauhid – Penjelasan Ringkas Kitab Tauhid
Penulis: DR. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan
Penerjemah: Abu Ahmad
Penerbit: Pustaka As-Sunnah Makassar
Kota Terbit: Makassar
Tahun Terbit: Oktober 2012
Cetakan: Pertama
Deskripsi Fisik: XVI + 648; Hard Cover
ISBN:  979-3913-67-4

Secara garis besar buku Al-Mulakhkhash Syarh Kitab Tauhid – Penjelasan Ringkas Kitab Tauhid ialah merupakan salah satu buku pensyarah (penjelasan) yang paling mudah dipahami dari buku induknya yang berjudul Kitab Tauhid, di dalam buku Al-Mulakhkhash ini mengupas tentang tauhid secara menyeluruh terutama tauhid uluhiyah dan rububiyah namun dengan penjelasan yang singkat jelas dan padat.


كتاب التوحيد

[KITAB TAUHID]

وقول الله تعالى؛ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَاْلإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ

Firman Allah ta’ala“Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku.” (Adz-Dzariyat: 56)

Selengkapnya: Al-Mulakhkhash Syarh Kitab Tauhid – Penjelasan Ringkas Kitab Tauhid

Buku: Salafi, Antara Tuduhan dan Kenyataan

16 Mar 2012

Bismillah..

salafi antara tuduhan kenyataanSegala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta’ala. Shalawat serta salam bagi Rasulullah, keluarga, para sahabat dan semua yang mengikuti petunjuk beliau shallallahu’alaihi wa sallam sampai hari kiamat.

Amma ba’du,

Saya telah membaca sebuah buku yang ditulis oleh Al-Ustadz Sofyan Chalid bin Idham Ruray hafizhahullah dengan muroja’ah Al-Ustadz Abu Hamzah Yusuf Al-Atsari hafizhahullah, terbitan TooBAGUS Publishing Bandung, cetakan pertama, bulan Sya’ban 1432 H.

Buku ini berisi tentang penjelasan indah nan ilmiah dalam membantah berbagai kedustaan dan tuduhan jelek yang dialamatkan kepada dakwah salafiyah, buku yang beliau beri judul “Salafi, Antara Tuduhan dan Kenyataan; Bantahan Ilmiah Terhadap Buku Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi” –untuk selanjutnya disingkat SATK- merupakan bantahan ilmiah terhadap buku yang ditulis oleh ‘Syaikh’ Idahram yang berjudul “Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi” –untuk selanjutnya disingkat SBSW- dan diberi kata pengantar oleh Ketua PBNU, Prof. Dr. Said Agil Siradj, MA; sebuah buku yang dipenuhi dengan seruan-seruan kepada penyimpangan aqidah, bid’ah, hingga berbagai macam kedustaan atas nama para ulama Ahlus Sunnah wal Jama’ah yang hakiki, bahkan kedustaan atas nama Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam!!

Walhamdulillah, buku SATK yang ditulis oleh Al-Ustadz Abu Abdillah Sofyan hafizhahullah ini dapat menyingkap berbagai macam tipu daya yang disebarkan oleh Idahram, dkk..

Buku SATK yang penuh manfaat ini dibuka dengan mukaddimah, beliau menjelaskan dalam mukaddimahnya:

  • Hikmah penciptaan jin dan manusia yaitu untuk mentauhidkan Allah Ta’ala.
  • Diantara bentuk penjagaan terhadap kesempurnaan tauhid seorang hamba, adalah dengan menampakkan permusuhannya kepada musuh-musuh tauhid dan memerangi mereka dengan ilmu dan hujjah yang terang.

Hal ini mengisyaratkan kepada pembaca bahwa tujuan penulisan buku SATK adalah demi menjaga kemurnian tauhid, sekaligus untuk menjaga persatuan kaum muslimin yang hakiki, karena persatuan yang hakiki hanya dapat terwujud bila dilandasi dengan aqidah yang benar sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam dan para sahabat radhiyallahu’anhum.

Setelah menjelaskan tujuan agung dan mulia tersebut, Penulis SATKmulai membahas satu persatu kekeliruan dalam buku SBSW, yang diawali dengan jawaban ilmiah terhadap Prof. Dr. Said Agil Siradj, M.A. selaku ketua umum PBNU yang memberikan kata pengantar terhadap buku SBSW.

Selengkapnya: Buku: Salafi, Antara Tuduhan dan Kenyataan

Buku: Tanya Jawab Masalah Nikah, dari A sampai Z

14 Jan 2012

masalah-nikahPenulis: Syaikh Abu Abdillah Mustahafa al-Adawi
Judul Asli: Ahkam An Nikah wa Az Zifaf
Penerbit: Media Hidayah

Resensi:

Buku yang ada di hadapan pembaca ini adalah terjemahan dari kitab Ahkam An Nikah wa Az Zifaf karya Abu Abdillah Mushthofa bin Al Adawi. Buku ini membahas permasalahan nikah dan masalah-masalah yang terkait dengannya yang disajikan dalam bentuk tanya jawab.

Beberapa kaidah yang ada di buku ini, antara lain memuat pertanyaan sebagai berikut:

Tanya: Bagaimanakah sifat wanita (calon isteri) yang seharusnya diperhatikan oleh seorang lelaki yang ingin menikah?

Jawab : Secara umum, sifat-sifat yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Memiliki agama yang baik1. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wata’ala yang artinya kurang lebih demikian:

 “Sesungguhnya hamba sahaya (budak) yang mukminah (beriman) itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menyenangkan hatimu.” (QS. Al-Baqarah:221) Allah Subhanahu wata’ala berfirman yang artinya kurang lebih demikian: “Wanita-wanita yang baik-baik itu untuk lelaki-lelaki yang baik-baik dan lelaki baik-baik itu untuk wanita-wanita yang baik-baik.” (QS. An Nur:26) Allah Subhanahu wata’ala berfirman yang artinya kurang lebih demikian: “Oleh karena itu wanita yang shalilhah adalah wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka).(QS. An Nisa’:34)

Selengkapnya: Buku: Tanya Jawab Masalah Nikah, dari A sampai Z

Buku: Penjelasan Ringkas Matan al-Aqidah ath-Thahawiyah

16 Okt 2011

DATA BUKU:

thahawiyahJudul Asli: At-Ta'liqat al-Mukhtasharah Ala Matni al- Aqidah ath-Thahawiyah.
Penulis Matan: Imam Abu Ja'far ath-Thahawi.
Penulis Syarah : Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan.
Judul terjemah: Penjelasan Ringkas Matan al-Aqidah ath-Thahawiyah, Akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah.
Penerjemah: Abdurrahman Nuryaman
Penerbit: Pustaka Sahifa, Jakarta.
Tebal buku: 386 halaman.
Ukuran buku: 16 X 24. 

Lurusnya akidah adalah jaminan yang paling besar bagi keselamatan seorang muslim. Sebesar apa penyimpangan dalam akidahnya, sebesar itu pulalah kadar potensi penyimpangannya dari jalan yang lurus. Apabila akidah seorang muslim bagus dan lurus, insya` Allah sisi-sisi pada dirinya akan ikut tersempurnakan. Dan salah satu cara yang efektif yang dapat dilakukan seorang muslim untuk berusaha meluruskan akidahnya adalah mengkaji buku akidah yang telah diakui dan dirokemendasikan oleh para ulama. Dan salah satunya adalah Matan al-Aqidah ath-Thahawiyah, dan akan menjadi semakin sempurna karena disyarah secara simpel oleh salah seorang di antara Ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang ahli aqidah di abad ini, Syaikh al-Fauzan.

TENTANG PENULIS MATAN:

Matan Al-Aqidah ath-Thahawiyah ditulis oleh Imam Abu Ja'far ath-Thahawiyah rahimahullah, yang lahir th. 239 H dan wafat th. 321 H, seorang ulama Islam yang teguh di atas Manhaj Ahlus Sunnah, as-Salaf ash-Shalih. Beliau dikenal sebagai salah seorang yang bermadzhab Hanafi dalam fikih, tapi tetapi salah seorang di antara guru beliau yang paling berpengaruh pada diri beliau adalah Imam al-Muzani yang bermadzhab Syafi'i bahkan murid besar dari Imam asy-Syafi'i rahimahullah. Ini menunjukkan bahwa Imam ath-Thahawi adalah seorang ulama yang merdeka dari belenggu panatisme madzhab yang tercela. Ini dari satu sisi, dan sisi yang lain, ini menunjukkan bahwa sekalipun dalam satuan-satuan masalah fikih di antara para ulama terjadi beda pendapat, tetapi dalam pokok-pokok Agama, Ushuluddin, Akidah, mereka adalah satu.

Selengkapnya: Buku: Penjelasan Ringkas Matan al-Aqidah ath-Thahawiyah

Subcategories