Niatilah untuk Menuntut Ilmu Syar'i

Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan dia dalam urusan agamanya.”
(HR. Bukhari no. 71 dan Muslim no. 2436)
Kajian Islam

Berikut Playlist Kajian Makna La Ilaha Illallah bersama Ustadz Dzulqarnain MS. Hafidzahullah  [33 Video Kajian]

1. Keutamaan Kalimat La Ilaha Illallah 1 - Makna La Ilaha Illallah

20.11.2017
Kitab karya Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab rahimahullah ini mengulas secara detail tentang makna kalimat syahadat disertai dengan dalil-dalil dari Al-Qur`an dan Sunnah. Ini adalah bahasan ketiga Kuliah Mafatihul 'Ilm, juga merupakan materi kedua dari Silsilah Aqidah yang Menyelamatkan dari Api Neraka. Materi ini disampaikan di Masjid As-Sunnah Makassar. Daftar Putar: 1 Keutamaan Kalimat La Ilaha Illallah 1-2 2 Beberapa Konsekuensi La Ilaha Illallah, dan Bukan Sekadar Pengucapan Lisan 3 Dua Kandungan Pokok La Ilaha Illallah: Penafian dan Penetapan 4 Makna Uluhiyyah di Kalangan Kaum Musyrikin Masa Belakangan 5 Perkara yang Memperjelas Makna La Ilaha Illallah 6 Syubhat Klasik Kaum Musyrikin Masa Kini 7 Perbandingan antara Musyrikin Masa Dahulu dan Masa Sekarang Audio kajian ini bisa diunduh di http://dzulqarnain.net/audio-makna-... Info Kuliah Mafatihul 'Ilm Makassar di http://dzulqarnain.net/kuliah-mafat... Diktat kajian ini bisa dipesan di http://lapaksantri.com/diktat-silsi... Dapatkan pula beragam info di media sosial kami: http://dzulqarnain.net http://fb.com/dzulqarnainms http://youtube.com/dzulqarnainms http://telegram.me/dzulqarnainms http://twitter.com/dzulqarnainms http://instagram.com/dzulqarnainms
43174
820
13

2. Keutamaan Kalimat La Ilaha Illallah 2 - Makna La Ilaha Illallah

21.11.2017
Kitab karya Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab rahimahullah ini mengulas secara detail tentang makna kalimat syahadat disertai dengan dalil-dalil dari Al-Qur`an dan Sunnah. Ini adalah bahasan ketiga Kuliah Mafatihul 'Ilm, juga merupakan materi kedua dari Silsilah Aqidah yang Menyelamatkan dari Api Neraka. Materi ini disampaikan di Masjid As-Sunnah Makassar. Daftar Putar: 1 Keutamaan Kalimat La Ilaha Illallah 1-2 2 Beberapa Konsekuensi La Ilaha Illallah, dan Bukan Sekadar Pengucapan Lisan 3 Dua Kandungan Pokok La Ilaha Illallah: Penafian dan Penetapan 4 Makna Uluhiyyah di Kalangan Kaum Musyrikin Masa Belakangan 5 Perkara yang Memperjelas Makna La Ilaha Illallah 6 Syubhat Klasik Kaum Musyrikin Masa Kini 7 Perbandingan antara Musyrikin Masa Dahulu dan Masa Sekarang Audio kajian ini bisa diunduh di http://dzulqarnain.net/audio-makna-... Info Kuliah Mafatihul 'Ilm Makassar di http://dzulqarnain.net/kuliah-mafat... Diktat kajian ini bisa dipesan di http://lapaksantri.com/diktat-silsi... Dapatkan pula beragam info di media sosial kami: http://dzulqarnain.net http://fb.com/dzulqarnainms http://youtube.com/dzulqarnainms http://telegram.me/dzulqarnainms http://twitter.com/dzulqarnainms http://instagram.com/dzulqarnainms
17805
356
11

3. Beberapa Konsekuensi La Ilaha Illallah & Bukan Sekadar Pengucapan Lisan - Makna La Ilaha Illallah

21.11.2017
Kitab karya Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab rahimahullah ini mengulas secara detail tentang makna kalimat syahadat disertai dengan dalil-dalil dari Al-Qur`an dan Sunnah. Ini adalah bahasan ketiga Kuliah Mafatihul 'Ilm, juga merupakan materi kedua dari Silsilah Aqidah yang Menyelamatkan dari Api Neraka. Materi ini disampaikan di Masjid As-Sunnah Makassar. Daftar Putar: 1 Keutamaan Kalimat La Ilaha Illallah 1-2 2 Beberapa Konsekuensi La Ilaha Illallah, dan Bukan Sekadar Pengucapan Lisan 3 Dua Kandungan Pokok La Ilaha Illallah: Penafian dan Penetapan 4 Makna Uluhiyyah di Kalangan Kaum Musyrikin Masa Belakangan 5 Perkara yang Memperjelas Makna La Ilaha Illallah 6 Syubhat Klasik Kaum Musyrikin Masa Kini 7 Perbandingan antara Musyrikin Masa Dahulu dan Masa Sekarang Audio kajian ini bisa diunduh di http://dzulqarnain.net/audio-makna-... Info Kuliah Mafatihul 'Ilm Makassar di http://dzulqarnain.net/kuliah-mafat... Diktat kajian ini bisa dipesan di http://lapaksantri.com/diktat-silsi... Dapatkan pula beragam info di media sosial kami: http://dzulqarnain.net http://fb.com/dzulqarnainms http://youtube.com/dzulqarnainms http://telegram.me/dzulqarnainms http://twitter.com/dzulqarnainms http://instagram.com/dzulqarnainms
23087
482
10

4. Dua Kandungan Pokok La Ilaha Illallah: Penafian dan Penetapan - Makna La Ilaha Illallah

22.11.2017
Kitab karya Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab rahimahullah ini mengulas secara detail tentang makna kalimat syahadat disertai dengan dalil-dalil dari Al-Qur`an dan Sunnah. Ini adalah bahasan ketiga Kuliah Mafatihul 'Ilm, juga merupakan materi kedua dari Silsilah Aqidah yang Menyelamatkan dari Api Neraka. Materi ini disampaikan di Masjid As-Sunnah Makassar. Daftar Putar: 1 Keutamaan Kalimat La Ilaha Illallah 1-2 2 Beberapa Konsekuensi La Ilaha Illallah, dan Bukan Sekadar Pengucapan Lisan 3 Dua Kandungan Pokok La Ilaha Illallah: Penafian dan Penetapan 4 Makna Uluhiyyah di Kalangan Kaum Musyrikin Masa Belakangan 5 Perkara yang Memperjelas Makna La Ilaha Illallah 6 Syubhat Klasik Kaum Musyrikin Masa Kini 7 Perbandingan antara Musyrikin Masa Dahulu dan Masa Sekarang Audio kajian ini bisa diunduh di http://dzulqarnain.net/audio-makna-... Info Kuliah Mafatihul 'Ilm Makassar di http://dzulqarnain.net/kuliah-mafat... Diktat kajian ini bisa dipesan di http://lapaksantri.com/diktat-silsi... Dapatkan pula beragam info di media sosial kami: http://dzulqarnain.net http://fb.com/dzulqarnainms http://youtube.com/dzulqarnainms http://telegram.me/dzulqarnainms http://twitter.com/dzulqarnainms http://instagram.com/dzulqarnainms
12009
264
8

5. Makna Uluhiyyah di Kalangan Kaum Musyrikin Masa Belakangan - Makna La Ilaha Illallah

22.11.2017
Kitab karya Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab rahimahullah ini mengulas secara detail tentang makna kalimat syahadat disertai dengan dalil-dalil dari Al-Qur`an dan Sunnah. Ini adalah bahasan ketiga Kuliah Mafatihul 'Ilm, juga merupakan materi kedua dari Silsilah Aqidah yang Menyelamatkan dari Api Neraka. Materi ini disampaikan di Masjid As-Sunnah Makassar. Daftar Putar: 1 Keutamaan Kalimat La Ilaha Illallah 1-2 2 Beberapa Konsekuensi La Ilaha Illallah, dan Bukan Sekadar Pengucapan Lisan 3 Dua Kandungan Pokok La Ilaha Illallah: Penafian dan Penetapan 4 Makna Uluhiyyah di Kalangan Kaum Musyrikin Masa Belakangan 5 Perkara yang Memperjelas Makna La Ilaha Illallah 6 Syubhat Klasik Kaum Musyrikin Masa Kini 7 Perbandingan antara Musyrikin Masa Dahulu dan Masa Sekarang Audio kajian ini bisa diunduh di http://dzulqarnain.net/audio-makna-... Info Kuliah Mafatihul 'Ilm Makassar di http://dzulqarnain.net/kuliah-mafat... Diktat kajian ini bisa dipesan di http://lapaksantri.com/diktat-silsi... Dapatkan pula beragam info di media sosial kami: http://dzulqarnain.net http://fb.com/dzulqarnainms http://youtube.com/dzulqarnainms http://telegram.me/dzulqarnainms http://twitter.com/dzulqarnainms http://instagram.com/dzulqarnainms
6682
164
8

6. Perkara yang Memperjelas Makna La Ilaha Illallah - Makna La Ilaha Illallah

23.11.2017
Kitab karya Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab rahimahullah ini mengulas secara detail tentang makna kalimat syahadat disertai dengan dalil-dalil dari Al-Qur`an dan Sunnah. Ini adalah bahasan ketiga Kuliah Mafatihul 'Ilm, juga merupakan materi kedua dari Silsilah Aqidah yang Menyelamatkan dari Api Neraka. Materi ini disampaikan di Masjid As-Sunnah Makassar. Daftar Putar: 1 Keutamaan Kalimat La Ilaha Illallah 1-2 2 Beberapa Konsekuensi La Ilaha Illallah, dan Bukan Sekadar Pengucapan Lisan 3 Dua Kandungan Pokok La Ilaha Illallah: Penafian dan Penetapan 4 Makna Uluhiyyah di Kalangan Kaum Musyrikin Masa Belakangan 5 Perkara yang Memperjelas Makna La Ilaha Illallah 6 Syubhat Klasik Kaum Musyrikin Masa Kini 7 Perbandingan antara Musyrikin Masa Dahulu dan Masa Sekarang Audio kajian ini bisa diunduh di http://dzulqarnain.net/audio-makna-... Info Kuliah Mafatihul 'Ilm Makassar di http://dzulqarnain.net/kuliah-mafat... Diktat kajian ini bisa dipesan di http://lapaksantri.com/diktat-silsi... Dapatkan pula beragam info di media sosial kami: http://dzulqarnain.net http://fb.com/dzulqarnainms http://youtube.com/dzulqarnainms http://telegram.me/dzulqarnainms http://twitter.com/dzulqarnainms http://instagram.com/dzulqarnainms
11023
243
6

7. Syubhat Klasik Kaum Musyrikin Masa Kini - Makna La Ilaha Illallah

25.11.2017
Kitab karya Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab rahimahullah ini mengulas secara detail tentang makna kalimat syahadat disertai dengan dalil-dalil dari Al-Qur`an dan Sunnah. Ini adalah bahasan ketiga Kuliah Mafatihul 'Ilm, juga merupakan materi kedua dari Silsilah Aqidah yang Menyelamatkan dari Api Neraka. Materi ini disampaikan di Masjid As-Sunnah Makassar. Daftar Putar: 1 Keutamaan Kalimat La Ilaha Illallah 1-2 2 Beberapa Konsekuensi La Ilaha Illallah, dan Bukan Sekadar Pengucapan Lisan 3 Dua Kandungan Pokok La Ilaha Illallah: Penafian dan Penetapan 4 Makna Uluhiyyah di Kalangan Kaum Musyrikin Masa Belakangan 5 Perkara yang Memperjelas Makna La Ilaha Illallah 6 Syubhat Klasik Kaum Musyrikin Masa Kini 7 Perbandingan antara Musyrikin Masa Dahulu dan Masa Sekarang Audio kajian ini bisa diunduh di http://dzulqarnain.net/audio-makna-... Info Kuliah Mafatihul 'Ilm Makassar di http://dzulqarnain.net/kuliah-mafat... Diktat kajian ini bisa dipesan di http://lapaksantri.com/diktat-silsi... Dapatkan pula beragam info di media sosial kami: http://dzulqarnain.net http://fb.com/dzulqarnainms http://youtube.com/dzulqarnainms http://telegram.me/dzulqarnainms http://twitter.com/dzulqarnainms http://instagram.com/dzulqarnainms Percayakan zakat, infaq, dan sedekah Anda kepada kami Peduli Dakwah dengan menyalurkan ke: - BNI Syariah 7882178829 [khusus zakat] - BNI Syariah 7882078824 [khusus sedekah, dakwah, dan umum] Seluruhnya a.n. Peduli Dakwah
53737
1408
56

8. Perbandingan antara Musyrikin Masa Dahulu dan Masa Sekarang - Makna La Ilaha Illallah

26.11.2017
Kitab karya Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab rahimahullah ini mengulas secara detail tentang makna kalimat syahadat disertai dengan dalil-dalil dari Al-Qur`an dan Sunnah. Ini adalah bahasan ketiga Kuliah Mafatihul 'Ilm, juga merupakan materi kedua dari Silsilah Aqidah yang Menyelamatkan dari Api Neraka. Materi ini disampaikan di Masjid As-Sunnah Makassar. Daftar Putar: 1 Keutamaan Kalimat La Ilaha Illallah 1-2 2 Beberapa Konsekuensi La Ilaha Illallah, dan Bukan Sekadar Pengucapan Lisan 3 Dua Kandungan Pokok La Ilaha Illallah: Penafian dan Penetapan 4 Makna Uluhiyyah di Kalangan Kaum Musyrikin Masa Belakangan 5 Perkara yang Memperjelas Makna La Ilaha Illallah 6 Syubhat Klasik Kaum Musyrikin Masa Kini 7 Perbandingan antara Musyrikin Masa Dahulu dan Masa Sekarang Audio kajian ini bisa diunduh di http://dzulqarnain.net/audio-makna-... Info Kuliah Mafatihul 'Ilm Makassar di http://dzulqarnain.net/kuliah-mafat... Diktat kajian ini bisa dipesan di http://lapaksantri.com/diktat-silsi... Dapatkan pula beragam info di media sosial kami: http://dzulqarnain.net http://fb.com/dzulqarnainms http://youtube.com/dzulqarnainms http://telegram.me/dzulqarnainms http://twitter.com/dzulqarnainms http://instagram.com/dzulqarnainms
8428
233
13

Bolehkah Berucap "Untung Ada Kamu"?

18.01.2018
Tanya-Jawab ini disampaikan pada pembahasan Makna La Ilaha Illallah dalam rangkaian Kuliah Mafatihul 'Ilm di Masjid As-Sunnah Makassar. Simak beragam taushiyah dan info lainnya di: http://dzulqarnain.net http://fb.com/dzulqarnainms http://youtube.com/dzulqarnainms http://telegram.me/dzulqarnainms http://twitter.com/dzulqarnainms http://instagram.com/dzulqarnainms
4754
187
4

Apakah Abu Sulaiman Ad-Daraniy Ulama Ahlus Sunnah?

26.01.2018
Tanya-Jawab ini disampaikan pada pembahasan Makna La Ilaha Illallah dalam rangkaian Kuliah Mafatihul 'Ilm di Masjid As-Sunnah Makassar. Simak beragam taushiyah dan info lainnya di: http://dzulqarnain.net http://fb.com/dzulqarnainms http://youtube.com/dzulqarnainms http://telegram.me/dzulqarnainms http://twitter.com/dzulqarnainms http://instagram.com/dzulqarnainms
5499
162
5

Memohon kepada Malaikat adalah Kesyirikan?

23.11.2017
Tanya-Jawab ini disampaikan pada pembahasan Makna La Ilaha Illallah dalam rangkaian Kuliah Mafatihul 'Ilm di Masjid As-Sunnah Makassar. Simak beragam taushiyah dan info lainnya di: http://dzulqarnain.net http://fb.com/dzulqarnainms http://youtube.com/dzulqarnainms http://telegram.me/dzulqarnainms http://twitter.com/dzulqarnainms http://instagram.com/dzulqarnainms
2242
79
1

Apakah Selain Manusia Juga Memperoleh Syafaat?

26.12.2017
Tanya-Jawab ini disampaikan pada pembahasan Makna La Ilaha Illallah dalam rangkaian Kuliah Mafatihul 'Ilm di Masjid As-Sunnah Makassar. Simak beragam taushiyah dan info lainnya di: http://dzulqarnain.net http://fb.com/dzulqarnainms http://youtube.com/dzulqarnainms http://telegram.me/dzulqarnainms http://twitter.com/dzulqarnainms http://instagram.com/dzulqarnainms
1829
45
1
Load more...