Niatilah untuk Menuntut Ilmu Syar'i

Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan dia dalam urusan agamanya.”
(HR. Bukhari no. 71 dan Muslim no. 2436)
Kajian Islam

RENUNGAN PAGI PENUH BERKAH

■ Ilmu bukanlah diukur dengan banyaknya seseorang

□ berbicara masalah agama,
□ semisal memberikan nasihat,
□ mengumpulkan catatan,
□ berbagi catatan,
□ membahas suatu permasalahan
□ atau berbantah-bantahan sekedar untuk "menampakkan" diri sebagai orang yang berilmu.

■ Tapi ilmu adalah sejauh mana rasa takut seseorang kepada Allah.

■ Yang dengan rasa takutnya itu ia akan senantiasa melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

■ Yang dengan rasa takutnya itu ia akan senantiasa menahan dirinya dari akhlak yang buruk dan dari kezhaliman semisal

□ berkata kasar,
□ mencaci-maki,
□ mencela,
□ atau merendahkan saudaranya sesama muslim.


■ Yang dengan rasa takutnya itu ia akan senantiasa menjaga relung-relung hatinya dari sifat

□ ujub,
□ sombong,
□ hasad,
□ dan berbagai penyakit hati lain yang dapat membinasakannya.

●Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu 'anhu berkata:

ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية
"Ilmu itu bukanlah banyaknya (hafalan) riwayat, melainkan rasa takut (kepada Allah)."

(Al Fawa'id, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah)

ORANG YANG TAKUT KEPADA ALLAH, itulah ORANG YANG BERILMU, yang dengan ilmunya menyampaikan mereka kepada RASA TAKUT KEPADA ALLAH.
Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"Sesungguhnya yang TAKUT KEPADA ALLAH di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama (orang yang berilmu)."

(Fathir: 28).

●Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah menjelaskan:

"Maknanya adalah, tidak ada yang merasa takut kepada-Nya kecuali SEORANG YANG BERILMU.

Ini artinya, Allah memberitakan bahwa SETIAP ORANG YANG TAKUT KEPADA ALLAH maka ITULAH ORANG YANG BERILMU."

(Al-Iman, takhrij Syaikh Al-Albani rahimahullah)

Penulis : Abu Muhammad Herman